ÁSZF


Üzemeltető:

TŐZSÉR MŰVEK 

Budapest
1039, Hollós K.L.u.1. 

Telefonszámunk: +36202271771 Asz:68357704-1-41

E-mail: info@honlapszerkeszto.com 

Bankszámlaszámunk:10404065-72504849-54541028

Nyílvántartási szám.:5163188

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

A www.illoolajaruhaz.hu webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a webáruházunk használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért!

Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja!

  • Szerződés nyelve: magyar

  • Elérhetőség: info@illoolajaruhaz.hu

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A webáruház illóolaj, és kiegészítő termékeket forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek általában valósak illetve néha csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek.

A megjelenített termékek kizárólag a webáruház szoftverén keresztül illetve, e-mailben rendelhetőek meg. A házhoz-szállítás költségét nem tartalmazzák. Átvehetők házhoz-szállítással vagy Budapest 3.kerületi viszonteladói üzletünkben.

Áraink bruttó árak, az adót tartalmazzák.

Szállítási díjak:

Foxpost autómatában küldve, előre fizetve 860Ft, házhoz:1640Ft, utánvéttel 1790Ft országosan.

A magyar posta díjszabása szerint. Információ: www.posta.hu

Házhoz szállítás banki utalással vagy online kártyával:

Átutalás esetén a postai díjak alacsonyabbak.: Pl. 2kg-ig 1735Ft

Utánvétes csomagküldés esetén utánvét díjjal :

 Pl. 2kg-ig 2.610Ft

A számlát vagy nyugtát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Regisztráció

A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, több szállítási/számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti.

A regisztráció nem vesz igénybe 2 percnél több időt.

Ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen.

A megrendelés folyamata

1. A termék adatlapján rákattint a "Kosárba" gombra, amikor a termék belekerül, megtekintheti annak tartalmát.

2. A vásárlás további folytatásához kattintson a "Tovább vásárolok" linkre, mellyel visszakerül az iménti termék adatlapjára.

3. Járjon el az 1-es pontban leírtak szerint minden megvásárolni kívánt termék esetében.

4. Amikor minden óhajtott terméket elhelyezett a kosarában kattintson a "Kosár tartalma" dobozra, hogy megtekinthesse annak tartalmát vagy egyből termék belehelyezésekor is oda jut. A kosárban a termékeket törölheti, mennyiségüket módosíthatja a sorban megadott beviteli mezőbe való mennyiség megadásával, majd a "Módosítás" gomb megnyomásával.

5. A kosárban található "Pénztár" gombra kattintva haladhat tovább a megrendelés folyamatában. Amennyiben már regisztrált és belépett felhasználónk egyből a pénztárba az adatok ellenőrzéséhez kerül, ellenkező esetben a "Belépés" vagy "Regisztráció" gombra kell kattintania.

6. A megrendelés leadásnak utolsó lépéseként "Pénztár"-ban található "Rendelés Feladása" gombra kattintson, mellyel rendelését elküldi nekünk.

7. A rendelésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja.

A megrendelés akkor válik élővé ha azt az ügyfélszolgálat telefonon/e-mailben visszaigazolja.

A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10-től 18 óráig hétfőtől péntekig történik.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Rendszerünk a megrendelésről egy automatikus levelet küld Önnek, melyben található rendelési számra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban elérhetőségeink bármelyikén, illetve nyomon követheti ha belép az oldalra regisztrációkor megadott adataival.

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja megrendelőt terheli, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

Vásárlástól való elállás

Az elállás joga:
Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog csak azon vásárlókat illeti meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint "fogyasztó": a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettjére (a továbbiakban "fogyasztó").
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a hivatkozott 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.
A fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
A felhasználó/fogyasztó az elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatja a szolgáltatónak a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségeire.
A felhasználó/fogyasztó az elállási szándékának jelzésére használhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő Elállási/Felmondási nyilatkozatmintát, amely a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képezi.
A fogyasztó elállási jogát határidőben gyakoroltnak kell tekinteni, ha a fogyasztó az átvétel napjától számított tizennégy (14) napon belül elküldi elállási nyilatkozatát a szolgáltató részére. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.
Javasoljuk, hogy a fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
A fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a szolgáltató jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A terméknek a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni utánvéttel visszaküldött csomagot. A termék visszaküldésének költségén kívül a fogyasztót semmilyen más költség nem terheli az elállás kapcsán. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte - a kettő közül a szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
Visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten a hozzájárulását adja más fizetési mód igénybevételéhez; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli a fogyasztót.
A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Elállási jog elvesztése:
A megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy hogy a virág minőségét rövid ideig megőrző termék, valamint a megrendelt csokrot/virágdobozt a Szolgáltató kifejezetten a megrendelő kérésére állítja elő, ezért a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) c) és d) pontja alapján az adásvételi szerződéstől való elállás joga nem gyakorolható, a virágok, csokrok, virágdobozok nem küldhetők vissza.
A fogyasztót az alábbi esetekben nem illeti meg az elállási jog:
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében (pl. workshop) a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a felhasználó személyére szabtak (pl. vágott virágcsokor).
Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében (pl. virágok).
A terméket használta, módosította vagy bennük kárt tett.
Az azonosító címke a termékről eltávolításra került.
A termékeket nem kompletten, használatlan állapotban, az eredeti csomagolásban küldi vissza. Amennyiben egy készletet küld vissza, annak nem minden részét tartalmazza.
Az elállási jog vizsgálata:
A Szolgáltató a visszaküldés után ellenőrzi a felhasználó/fogyasztó visszaküldésre való jogosultságát a hivatkozott kormányrendeletben és a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a visszaküldés minden feltételnek megfelel, a visszaküldendő termékek elfogadásáról a felhasználó/fogyasztó e-mailben kap értesítést és a felhasználó/fogyasztó választása szerint a Szolgáltató kicseréli a terméket vagy visszatéríti a visszaküldött termékek vételárát.
A vételár visszatérítésének időkerete függ a használt fizetési módtól.
Panaszkezelés rendje
Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a "Kapcsolatfelvétel" menüpont alatti webes felületen, vagy az

info@honlapszerkeszto.com e-mail címen, illetve postai levél útján is közölheti. Áruházunk panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére. A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU